Ямар шинж тэмдэг илэрч болох вэ?САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.