ЗАВХАН АЙМГИЙН ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН СОVІD-19 ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД АЖИЛЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


 

Төлөвлөгөөтэй танилцах бол энд дар

САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.