ЗАВХАН АЙМГИЙН ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНСАЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.