ЗАВХАН АЙМГИЙН ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН 2022 ОНЫ 06 САРЫН БАЙДЛААРХ ХҮЛЭЭН АВСАН ХЭРЭГ, ХҮСЭЛТ, ГОМДОЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТСАЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.