-1

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2024-01-18 01:09:21    |   58

Тус шүүхийн тамгын газрын Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Б.Баттулга 2024 оны 01 дүгээр сарын 11-ны өдөр "Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт болон "ХАСХОМ хэрхэн гаргах вэ?” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилчид хамрагдаж шинээр орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаар мэдлэг, мэдээлэл авлаа.

 

. . .